> Eerste kennismaking

Het vakgebied Orthopedagogiek, Participatie en Inclusieve Opvoeding (Engelse vertaling: Disability Studies and Inclusive Education) werd zeer recent vastgelegd door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Het vakgebied werd in september 2006 ook goedgekeurd door het Bestuurscollege van de Universiteit Gent.

Met onze onderzoeksgroep proberen we te werken aan een bevruchting tussen Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek in het bijzonder) en Disability Studies.

In de uitbouw van Disability Studies staan in Gent een aantal zaken voorop. We zetten ze even op een rijtje.

  1. Het mensenrechtenkader vormt het uitgangspunt in de zoektocht naar sociale rechtvaardigheid met/voor mensen met beperkingen. Onze zoektocht wordt altijd gekoppeld aan sociale actie. Net als vele andere pedagogen proberen we onze verontwaardiging over bepaalde situaties om te zetten in een aantal acties. Deze acties willen de kwaliteit van het bestaan van gemarginaliseerde mensen verbeteren. Om die kwaliteit te verbeteren werken we structureel samen met een aantal basisbewegingen om de sociale actie dienstbaar te laten zijn en niet in het luchtledige te laten verlopen.
  2. We baseren ons op een duidelijk geheel aan waarden, samen hangend met een expliciet mensbeeld. Boven vermeld mensbeeld houdt in dat Disability Studies in Gent het perspectief van mensen met beperkingen centraal stelt. Hun verhalen en inzichten, de prioriteiten die zij stellen, de betekenissen die zij verlenen,… worden via narratief onderzoek samen met hen op de agenda geplaatst.
  3. De kans is groot dat we, gezien de historische ontwikkeling van ons vakgebied uit de Orthopedagogiek, mensen met beperkingen vooral vanuit ‘zorg’, ‘behandeling’, ‘interventie’ en ‘aanpassing’ benaderen. We proberen daar in Gent een dam tegen op te werpen en kiezen daarbij resoluut voor de weg van inclusie, ondersteuning, dialoog en empowerment. Aldus wordt er een poging ondernomen om met Disability Studies in Gent een ‘revolutie’ te organiseren en te verschuiven van Defectstudies naar Diversiteitsstudies.
  4. Om vorig punt goed uit te werken willen we de traditionele kijk vanuit de Orthopedagogiek op mensen met beperkingen verruimen door interdisciplinaire perspectieven aan bod te laten komen.